Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Γλύπτης-επέκταση.