Πρότυπο:Γλώσσες χρηστών

Διαθέσιμα πρότυπα για τα {{{2}}}:

Τα {{{2}}} ως μητρική γλώσσαΕπεξεργασία

[[Πρότυπο:Χρήστης {{{1}}}]]

{{Χρήστης {{{1}}}}}Επαγγελματικά {{{2}}}Επεξεργασία

[[Πρότυπο:Χρήστης {{{1}}}-5]]

{{Χρήστης {{{1}}}-5}}


Τα {{{2}}} σχεδόν ως μητρική γλώσσαΕπεξεργασία

[[Πρότυπο:Χρήστης {{{1}}}-4]]

{{Χρήστης {{{1}}}-4}}Ανώτερου επιπέδου {{{2}}}Επεξεργασία

[[Πρότυπο:Χρήστης {{{1}}}-3]]

{{Χρήστης {{{1}}}-3}}Μέτρια {{{2}}}Επεξεργασία

[[Πρότυπο:Χρήστης {{{1}}}-2]]

{{Χρήστης {{{1}}}-2}}Βασικά {{{2}}}Επεξεργασία

[[Πρότυπο:Χρήστης {{{1}}}-1]]

{{Χρήστης {{{1}}}-1}}