Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Διατροφή-επέκταση.