Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Χημεία-επέκταση.