Πρότυπο:Ημερομηνία εκκίνησης και ηλικία

Documentation icon Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [εκκαθάριση]

Το Πρότυπο:Ημερομηνία εκκίνησης και ηλικία παράγει φράση που συμπεριλαμβάνει μια ημερομηνία, και το χρονικό διάστημα που έχει περάσει από αυτήν.

ΧρήσηΕπεξεργασία

Η στοιχειώδης χρήση του προτύπου είναι: {{Ημερομηνία εκκίνησης και ηλικία|EEEE|MM|HH}}. Η πλήρης χρήσης του προτύπου, συμπεριλαμβανομένων και όλων των προαιρετικών παραμέτρων είναι: {{Ημερομηνία εκκίνησης και ηλικία|EEEE|MM|HH|br=yes|ln=yes}}.

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Ο πίνακας που ακολουθεί εξηγεί τη χρήση των παραμέτρων για αυτό το πρότυπο.

Παράμετρος Περιγραφή
ΕΕΕΕ Τετραψήφια αριθμητική παράμετρος για το έτος. Πρέπει απαραίτητα να έχει μήκος 4 ψηφία.
ΜΜ Αριθμητική παράμετρος για τον μήνα. Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι από το 1 έως και το 12.
ΗΗ Αριθμητική παράμετρος για την ημέρα. Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι από το 1 έως και το 31.
br Η προαιρετική παράμετρος br μπορεί είτε να οριστεί σε yes είτε σε οτιδήποτε άλλο. Αν οριστεί σε yes τότε η ημερομηνία και το χρονικό διάστημα εμφανίζονται σε ξεχωριστές γραμμές, αλλιώς χωρίζονται μόνο με ένα διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία και το χρονικό διάστημα διαχωρίζονται με ένα κόμμα.
ln Η προαιρετική παράμετρος ln μπορεί είτε να οριστεί σε yes είτε σε οτιδήποτε άλλο. Αν οριστεί σε yes και αν έχουν καθοριστεί και τα τρία μέρη της ημερομηνία (έτος, μήνας, ημέρα) τότε το έτος και ο συνδυασμός «ημέρα μήνας» μετατρέπονται σε σύνδεσμους.

ΠαραδείγματαΕπεξεργασία

Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει μερικά παραδείγματα χρήσης του προτύπου, και το παραγόμενο αποτέλεσμα από το καθένα. Μπορείτε να δείτε περισσότερα παραδείγματα στις σελίδες που χρησιμοποιούν αυτό το πρότυπο.

Παράδειγμα Αποτέλεσμα Περιγραφή παραδείγματος
{{Ημερομηνία εκκίνησης και ηλικία|2005}} 2005, 16 έτη πριν (2005) Μόνο το έτος καθορίζεται.
{{Ημερομηνία εκκίνησης και ηλικία|2008|08}} Αύγουστος 2008, 12 έτη πριν (2008-08) Μόνο το έτος και ο μήνας καθορίζεται.
{{Ημερομηνία εκκίνησης και ηλικία|2003|07|05}} 5 Ιουλίου 2003, 17 έτη πριν (2003-07-05) Πλήρης ημερομηνία.
{{Ημερομηνία εκκίνησης και ηλικία|2009|9|9|br=yes}} 9 Σεπτεμβρίου 2009,
11 έτη πριν
 (2009-09-09)
Πλήρης ημερομηνία, και χρονικό διάστημα σε καινούρια γραμμή.
{{Ημερομηνία εκκίνησης και ηλικία|2009|9|9|ln=yes}} 9 Σεπτεμβρίου 2009, 11 έτη πριν (2009-09-09) Πλήρης ημερομηνία, και σύνδεσμοι.
{{Ημερομηνία εκκίνησης και ηλικία|2009|9|9|ln=yes|br=yes}} 9 Σεπτεμβρίου 2009,
11 έτη πριν
 (2009-09-09)
Πλήρης ημερομηνία, και σύνδεσμοι, και χρονικό διάστημα σε καινούρια γραμμή.