Κατά

Τι κάνει Επεξεργασία

Προσθέτει μια εικόνα και τη λέξη "Κατά." στο σημείο που βρίσκεται. Πρότυπο για την έκφραση αντίθεσης σε μια πρόταση.

Χρήση Επεξεργασία

Χρησιμοποιείστε το στην αρχή της πρότασης, πριν ξεκινήσετε την υποστήριξη της θέσης σας. Δεν παίρνει ορίσματα.

  • {{Κατά}}