Πρότυπο:Κουτάκι χρήστη

International draughts.jpg Αυτός ο χρήστης παίζει ντάμα.