Πρότυπο:Κουτί πληροφοριών εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας

Documentation icon Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [εκκαθάριση]

Χρήση Επεξεργασία

Το Κουτί πληροφοριών εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας αντλεί πληροφορίες από τα Wikidata (όχι για όλες τις πληροφορίες). Για να προβάλλετε μόνο τις πληροφορίες που υπάρχουν εκεί, πληκτρολογήστε {{Πρότυπο:Κουτί πληροφοριών εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας}} στην αρχή του λήμματος της εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας.

Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία, χρησιμοποιείστε τις αντίστοιχες παραμέτρους, όπως φαίνονται παρακάτω. Προσθέστε μόνο τις παραμέτρους που χρειάζεστε. Αν χρησιμοποιήσετε παράμετρο για την οποία υπάρχουν πληροφορίες στα Wikidata τότε θα εμφανιστούν οι πληροφορίες που εσείς θα έχετε προσθέσει.

Τα εμβλήματα των εθνικών ομάδων δεν υπάρχουν ως σύνδεσμοι στα Wikidata (αφού δεν υπάρχουν στα Wikimedia Commons λόγω πνευματικών δικαιωμάτων) και έτσι δεν εισάγονται αυτόματα. Εισάγονται χειροκίνητα στην Ελληνική Βικιπαίδεια με βάση την Βικιπαίδεια:Εύλογη χρήση. Υπάρχουν όμως μερικές περιπτώσεις που στα Wikimedia Commons υπάρχουν αντίγραφα των εμβλημάτων των εθνικών ομάδων αυτών. Στην περίπτωση αυτή εισάγονται αυτόματα με το πρότυπο, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί η παράμετρος «εικόνα» και εφόσον έχει προστεθεί η σχετική εικόνα στη σελίδα της εθνικής ομάδας στα wikidata.

Επίσης, στα Wikidata δεν υπάρχουν ούτε οι στολές των εθνικών ομάδων. Εισάγονται χειροκίνητα με τις απαραίτητες παραμέτρους (για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε Πρότυπο:Ποδοσφαιρική αμφίεση).

Η τοποθεσία του σταδίου που χρησιμοποιεί μια εθνική ομάδα λαμβάνεται από την αντίστοιχη σελίδα του σταδίου στα Wikidata, οπόταν πρέπει να είναι συμπληρωμένη εκεί για να εμφανιστεί.

Αν σε μια ιδιότητα των Wikidata υπάρχουν περισσότερες από μία τιμές, τότε εμφανίζεται αυτή που έχει δηλωθεί ως «προτιμώμενη βαθμίδα». Διαφορετικά εμφανίζονται όλες.

Όλες οι παράμετροι του προτύπου είναι προαιρετικές.

Ιδιότητες που συμπληρώνονται στα Wikidata και οι αντίστοιχες παράμετροι στο πρότυπο:

Ιδιότητες wikidata Παράμετρος προτύπου Επεξήγηση
επίσημη ονομασία όνομα Το όνομα της ομάδας. Πρέπει να είναι πάντα στη μορφή Εθνική ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΑΣ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ. Το όνομα να αναγράφεται στα ελληνικά. Στα wikidata είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός της γλώσσας κατά την εισαγωγή της επίσημης ονομασίας. Η επίσημη ονομασία είναι μόνο μία. Σε περίπτωση που η εθνική ομάδα είχε παλαιότερη ονομασία παλαιότερα, υπάρχει η περίπτωση να αναγράφονται όλες οι ονομασίες στην αντίστοιχη ιδιότητα στα wikidata. Στην περίπτωση αυτή η τρέχουσα ονομασία θα πρέπει να είναι σε ταξινόμηση «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτή.
λογότυπο εικόνα Η εικόνα αφορά κυρίως το έμβλημα της εθνικής ομάδας (μέσω της Βικιπαίδειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και άλλη εικόνα και όχι το έμβλημα). Τα εμβλήματα των εθνικών ομάδων δεν υπάρχουν ως σύνδεσμοι στα Wikidata (αφού δεν υπάρχουν στα Wikimedia Commons λόγω πνευματικών δικαιωμάτων) και έτσι δεν εισάγονται αυτόματα. Εισάγονται χειροκίνητα στην Ελληνική Βικιπαίδεια με βάση την Βικιπαίδεια:Εύλογη χρήση. Υπάρχουν όμως μερικές περιπτώσεις που στα Wikimedia Commons υπάρχουν αντίγραφα των εμβλημάτων των εθνικών ομάδων αυτών. Στην περίπτωση αυτή εισάγονται αυτόματα με το πρότυπο, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί η παράμετρος «εικόνα» και εφόσον έχει προστεθεί η σχετική εικόνα στη σελίδα της ομάδας στα wikidata.
περιγραφή εικόνας λεζάντα Η λεζάντα της εικόνας. Αν η εικόνα είναι το έμβλημα της εθνικής ομάδας να αναγράφεται «Το έμβλημα της ομάδας» με καταχώρηση την ελληνική γλώσσα. Στα wikidata είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός της γλώσσας κατά την εισαγωγή της περιγραφής της εικόνας. Το πρότυπο εμφανίζει μόνο την περιγραφή που είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Η λεζάντα εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει εικόνα.
χώρα που εκπροσωπεί χώρα Η χώρα/περιοχή την οποία εκπροσωπεί η ομάδα.
παρατσούκλι παρατσούκλι Το παρατσούκλι της εθνικής ομάδας. Το παρατσούκλι να αναγράφεται μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα αν πρόκειται για εθνική ομάδα που δεν χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα. Στα wikidata είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός της γλώσσας κατά την εισαγωγή της λέξης ή των λέξεων που χρησιμοποιούνται ως παρατσούκλι. Το πρότυπο εμφανίζει μόνο τα παρατσούκλια που είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.
ημερομηνία ίδρυσης ή δημιουργίας ίδρυση Η ημερομηνία δημιουργίας της εθνικής ομάδας. Σε περίπτωση που η ομάδα έχει επανιδρυθεί και αναγράφονται δύο ή περισσότερες ημερομηνίες στην ιδιότητα αυτή, η παλαιότερη ημερομηνία θα πρέπει να είναι σε ταξινόμηση «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτή.
ημερομηνία διάλυσης ή παύσης λειτουργίας αναστολή_λειτουργίας Η ημερομηνία διάλυσης της εθνικής ομάδας της ομάδας. Σε περίπτωση που η ομάδα έχει επανιδρυθεί, η ημερομηνία αυτή πρέπει να είναι σε «παρωχημένη βαθμίδα» για να μην εμφανίζεται.
ανήκει στον/στην/στο ομοσπονδία Η εθνική ομοσπονδία που διαχειρίζεται την ομάδα.
μέλος του/της συνομοσπονδία Η ιδιότητα αυτή πρέπει να συμπληρώνεται στο αντικείμενο της εθνικής ομοσπονδίας που διαχειρίζεται την ομάδα. Οι εθνικές ομάδες δεν ανήκουν στις έξι συνομοσπονδίες, οι εθνικές ομοσπονδίες ανήκουν σε αυτές. Το πρότυπο θα παρουσιάσει μια από τις έξι τιμές: UEFA, AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL και OFC. Αν μια ομοσπονδία άνηκε στο παρελθόν σε άλλη συνομοσπονδία, η συνομοσπονδια στην οποία ανήκει σήμερα θα πρέπει να είναι σε ταξινόμηση «προτιμώμενη βαθμίδα».
προπονητής προπονητής Ο προπονητής της εθνικής ομάδας. Σε περίπτωση που αναγράφονται και προηγούμενοι προπονητές της ομάδας, ο υφιστάμενος προπονητής ή οι υφιστάμενοι προπονητές της ομάδας θα πρέπει να είναι σε «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτός ή μόνο αυτοί.
αρχηγός αρχηγός Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας. Σε περίπτωση που αναγράφονται και προηγούμενοι αρχηγοί της ομάδας, ο υφιστάμενος αρχηγός ή οι υφιστάμενοι αρχηγοί της ομάδας θα πρέπει να είναι σε «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτός ή μόνο αυτοί.
κορυφαίος παίχτης σε στατιστική κατηγορία περισσ_συμμετοχές Ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας. Πρέπει στη σελίδα της εθνικής ομάδας να συμπληρώνεται η ιδιότητα αυτή με προσδιοριστές τις ιδιότητες κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε με αντικείμενο συμμετοχές (αθλητισμός) και συμμετοχές στην εθνική ομάδα.
κορυφαίος παίχτης σε στατιστική κατηγορία κορυφαίος σκόρερ Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας. Πρέπει στη σελίδα της εθνικής ομάδας να συμπληρώνεται η ιδιότητα αυτή με προσδιοριστές τις ιδιότητες κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε με αντικείμενο γκολ και αριθμός πόντων/γκολ/σετ που επιτεύχθηκαν.
αθλητική έδρα στάδιο Το στάδιο που χρησιμοποιεί η εθνική ομάδα. Σε περίπτωση που αναγράφονται όλα τα στάδια που έχει χρησιμοποιήσει η ομάδα, το στάδιο που χρησιμοποιεί τώρα η ομάδα θα πρέπει να είναι σε «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτό.
επίσημο χρώμα χρώματα Το χρώματα που χρησιμοποιεί η εθνική ομάδα. Σε περίπτωση που αναγράφονται όλα τα χρώματα που έχει χρησιμοποιήσει η ομάδα, το χρώμα ή τα χρώματα που χρησιμοποιεί τώρα η ομάδα θα πρέπει να είναι σε «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτό ή μόνο αυτά.
επίσημος ιστότοπος ιστοσελίδα Η ιστοσελίδα της εθνικής ομάδας. Πρέπει να αναγράφεται όλη η διεύθυνση.
αναγνωριστικό Facebook facebook Ο επίσημος λογαριασμός facebook της ομάδας. Πρέπει να αναγράφεται το κείμενο μετά το κείμενο http://www.facebook.com/.
όνομα χρήστη στο Twitter twitter Ο επίσημος λογαριασμός twitter της ομάδας. Πρέπει να αναγράφεται το κείμενο μετά το κείμενο http://twitter.com/.
όνομα χρήστη στο Instagram instagram Ο επίσημος λογαριασμός instagram της ομάδας. Πρέπει να αναγράφεται το κείμενο μετά το κείμενο http://www.instagram.com/.
ID καναλιού στο YouTube youtube Ο επίσημος λογαριασμός youtube της ομάδας. Πρέπει να αναγράφεται το κείμενο μετά το κείμενο http://www.youtube.com/channel/.
προφίλ στο LinkedIn linkedin Ο επίσημος λογαριασμός linkedin της ομάδας. Πρέπει να αναγράφεται όλη η διεύθυνση.
κατηγορία στα Commons Η κατηγορία που περιλαμβάνει αρχεία σχετικά με την ομάδα στα Wikimedia Commons. (Δεν υπάρχει χειρόγραφη παράμετρος στο πρότυπο. Εισάγεται μόνο μέσω wikidata).
κατάταξη κατάταξη_FIFA, υψηλ_κατάταξη_FIFA, χαμηλ_κατάταξη_FIFA Η ιδιότητα αυτή χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων σε 3 παραμέτρους. Η κατάταξη_FIFA αφορά την τρέχουσα κατάταξη στην Παγκόσμια Κατάταξη ΦΙΦΑ, η υψηλ_κατάταξη_FIFA την ιστορικά υψηλότερη κατάταξη της εθνικής ομάδας και η χαμηλ_κατάταξη_FIFA την ιστορικά χαμηλότερη κατάταξη της εθνικής ομάδας. Πρέπει να προστίθενται ως προσδιοριστές το σημείο στο χρόνο και μέθοδος προσδιορισμού με Παγκόσμια Κατάταξη ΦΙΦΑ. Το πρότυπο θα παρουσιάσει ως τρέχουσα κατάταξη την τιμή με την πιο πρόσφατη ημερομηνία, ως υψηλότερη την υψηλότερη τιμή και ως χαμηλότερη την χαμηλότερη τιμή. Επειδή μια ομάδα μπορεί να είχε την υψηλότερη και τη χαμηλότερη τιμή περισσότερες από μία φορά, το πρότυπο εμφανίζει την πιο πρόσφατη υψηλότερη και την πιο πρόσφατη χαμηλότερη τιμή.

Χρήση χωρίς έμβλημα και στολή Επεξεργασία

{{Κουτί πληροφοριών εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας}}

Χρήση με έμβλημα Επεξεργασία

{{Κουτί πληροφοριών εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας
|εικόνα        = 
|πλάτος_εικόνας    = 
|λεζάντα_εικόνας   =
}}

Χρήση με έμβλημα και στολή Επεξεργασία

Η στολή της ομάδας δημιουργείται με βάση το Πρότυπο:Ποδοσφαιρική αμφίεση.

{{Κουτί πληροφοριών εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας
|εικόνα      = 
|πλάτος_εικόνας  = 
|λεζάντα_εικόνας = 

|σχέδιο_αμ1    = 
|σχέδιο_σ1    = 
|σχέδιο_δμ1    = 
|αριστερό_μανίκι1 = 
|σώμα1      = 
|δεξιό_μανίκι1  = 
|σορτσάκι1    = 
|κάλτσες1     = 

|σχέδιο_αμ2    = 
|σχέδιο_σ2    = 
|σχέδιο_δμ2    = 
|αριστερό_μανίκι2 = 
|σώμα2      = 
|δεξιό_μανίκι2  = 
|σορτσάκι2    = 
|κάλτσες2     = 

|σχέδιο_αμ3    = 
|σχέδιο_σ3    = 
|σχέδιο_δμ3    = 
|αριστερό_μανίκι3 = 
|σώμα3      = 
|δεξιό_μανίκι3  = 
|σορτσάκι3    = 
|κάλτσες3     = 
}}

Χρήση με στολή και χωρίς έμβλημα Επεξεργασία

Η στολή της ομάδας δημιουργείται με βάση το Πρότυπο:Ποδοσφαιρική αμφίεση.

{{Κουτί πληροφοριών εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας
|σχέδιο_αμ1    = 
|σχέδιο_σ1    = 
|σχέδιο_δμ1    = 
|αριστερό_μανίκι1 = 
|σώμα1      = 
|δεξιό_μανίκι1  = 
|σορτσάκι1    = 
|κάλτσες1     = 

|σχέδιο_αμ2    = 
|σχέδιο_σ2    = 
|σχέδιο_δμ2    = 
|αριστερό_μανίκι2 = 
|σώμα2      = 
|δεξιό_μανίκι2  = 
|σορτσάκι2    = 
|κάλτσες2     = 

|σχέδιο_αμ3    = 
|σχέδιο_σ3    = 
|σχέδιο_δμ3    = 
|αριστερό_μανίκι3 = 
|σώμα3      = 
|δεξιό_μανίκι3  = 
|σορτσάκι3    = 
|κάλτσες3     = 
}}

Όλες οι παράμετροι Επεξεργασία

Η στολή της ομάδας δημιουργείται με βάση το Πρότυπο:Ποδοσφαιρική αμφίεση.

{{Κουτί πληροφοριών εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας
|όνομα        = 
|εικόνα        = 
|πλάτος_εικόνας    = 
|λεζάντα_εικόνας   = 
|χώρα         = 
|παρατσούκλι     = 
|ομοσπονδία      = 
|συνομοσπονδία    = 
|έτος_ίδρυσης     = 
|αναστολή_λειτουργίας = 
|χρώματα       = 
|προπονητής      = 
|αρχηγός       = 
|περισσ_συμμετοχές  = 
|κορυφαίος_σκόρες   = 
|στάδιο        = 
|πόλη_σταδίου     = 
|κωδικός_ΦΙΦΑ     = 
|ιστοσελίδα      = 
|facebook       = 
|twitter       = 
|instagram      = 
|youtube       = 
|linkedin       = 

|σχέδιο_αμ1      = 
|σχέδιο_σ1      = 
|σχέδιο_δμ1      = 
|αριστερό_μανίκι1   = 
|σώμα1        = 
|δεξιό_μανίκι1    = 
|σορτσάκι1      = 
|κάλτσες1       = 

|σχέδιο_αμ2      = 
|σχέδιο_σ2      = 
|σχέδιο_δμ2      = 
|αριστερό_μανίκι2   = 
|σώμα2        = 
|δεξιό_μανίκι2    = 
|σορτσάκι2      = 
|κάλτσες2       = 

|σχέδιο_αμ3      = 
|σχέδιο_σ3      = 
|σχέδιο_δμ3      = 
|αριστερό_μανίκι3   = 
|σώμα3        = 
|δεξιό_μανίκι3    = 
|σορτσάκι3      = 
|κάλτσες3       = 

|κατάταξη_ΦΙΦΑ    = 
|υψηλ_κατάταξη_ΦΙΦΑ  = 
|χαμηλ_κατάτακη_ΦΙΦΑ = 

|πρώτος_αγώνας    = 
|ευρύτερη_νίκη    = 
|ευρύτερη_ήττα    = 
}}