Πρότυπο:Κουτί πληροφοριών περιοδικού

Documentation icon Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [εκκαθάριση]

Το Κουτί πληροφοριών περιοδικού αντλεί πληροφορίες από τα Wikidata. Για να προβάλλετε μόνο τις πληροφορίες που υπάρχουν εκεί, πληκτρολογήστε {{Πρότυπο:Κουτί πληροφοριών περιοδικού}} στην αρχή του λήμματος του περιοδικού.

Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία, χρησιμοποιείστε τις αντίστοιχες παραμέτρους, όπως φαίνονται παρακάτω. Προσθέστε μόνο τις παραμέτρους που χρειάζεστε. Αν χρησιμοποιήσετε παράμετρο για την οποία υπάρχουν πληροφορίες στα Wikidata τότε θα εμφανιστούν οι πληροφορίες που εσείς θα έχετε προσθέσει.

Τα λογότυπα των περιοδικλων δεν υπάρχουν ως σύνδεσμοι στα Wikidata (αφού δεν υπάρχουν στα Wikimedia Commons λόγω πνευματικών δικαιωμάτων) και έτσι δεν εισάγονται αυτόματα. Εισάγονται χειροκίνητα στην Ελληνική Βικιπαίδεια με βάση την Βικιπαίδεια:Εύλογη χρήση. Υπάρχουν όμως μερικές περιπτώσεις που στα Wikimedia Commons υπάρχουν τα λογότυπα αυτά. Στην περίπτωση αυτή εισάγονται αυτόματα με το πρότυπο, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί η παράμετρος «εικόνα» και εφόσον έχει προστεθεί η σχετική εικόνα στη σελίδα του περιοδικού στα wikidata.

Αν σε μια ιδιότητα των Wikidata υπάρχουν περισσότερες από μία τιμές, τότε εμφανίζεται αυτή που έχει δηλωθεί ως «προτιμώμενη βαθμίδα». Διαφορετικά εμφανίζονται όλες.

Όλες οι παράμετροι του προτύπου είναι προαιρετικές.

Ιδιότητες που συμπληρώνονται στα Wikidata και οι αντίστοιχες παράμετροι στο πρότυπο:

Ιδιότητες wikidata Παράμετρος προτύπου Επεξήγηση
λογότυπο λογότυπο Το λογότυπο του περιοδικού. Τα λογότυπα των περιοδικών δεν υπάρχουν ως σύνδεσμοι στα Wikidata (αφού δεν υπάρχουν στα Wikimedia Commons λόγω πνευματικών δικαιωμάτων) και έτσι δεν εισάγονται αυτόματα. Εισάγονται χειροκίνητα στην Ελληνική Βικιπαίδεια με βάση την Βικιπαίδεια:Εύλογη χρήση. Υπάρχουν όμως μερικές περιπτώσεις που στα Wikimedia Commons υπάρχουν τα λογότυπα των περιοδικών. Στην περίπτωση αυτή εισάγονται αυτόματα με το πρότυπο, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί η παράμετρος «λογότυπο» και εφόσον έχει προστεθεί η σχετική εικόνα στη σελίδα του περιοδικού στα wikidata.
- πλάτος λογότυπου Το πλάτος του λογότυπου του περιοδικού. Η προκαθορισμένη τιμή είναι 250px.
εικόνα εικόνα περιοδικού Η εικόνα αφορά κυρίως το εξώφυλλο του περιοδικού (ή άλλες εικόνες). Τα εξώφυλλα των περιοδικών δεν υπάρχουν ως σύνδεσμοι στα Wikidata (αφού δεν υπάρχουν στα Wikimedia Commons λόγω πνευματικών δικαιωμάτων) και έτσι δεν εισάγονται αυτόματα. Εισάγονται χειροκίνητα στην Ελληνική Βικιπαίδεια με βάση την Βικιπαίδεια:Εύλογη χρήση. Υπάρχουν όμως μερικές περιπτώσεις που στα Wikimedia Commons υπάρχουν τα εξώφυλλα των περιοδικών. Στην περίπτωση αυτή εισάγονται αυτόματα με το πρότυπο, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί η παράμετρος «εικόνα περιοδικού» και εφόσον έχει προστεθεί η σχετική εικόνα στη σελίδα του περιοδικού στα wikidata.
περιγραφή εικόνας λεζάντα εικόνας περιοδικού Η λεζάντα της εικόνας. Αν η εικόνα είναι το λογότυπο του περιοδικού να αναγράφεται «Το λογότυπο του περιοδικού» με καταχώρηση την ελληνική γλώσσα. (Αν η εικόνα είναι το εξώφυλλο ενός τεύχους του περιοδικού, να αναγράφεται η ημερομηνία έκδοση του). Στα wikidata είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός της γλώσσας κατά την εισαγωγή της περιγραφής της εικόνας. Το πρότυπο εμφανίζει μόνο την περιγραφή που είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Η λεζάντα εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει εικόνα.
- πλάτος εικόνας περιοδικού Το πλάτος της εικόνας του περιοδικού. Η προκαθορισμένη τιμή είναι 250px.
συντάκτης
πρώην συντάκτες
συγγραφέας
φωτογράφος
είδος έργου κατηγορία Το είδος του περιοδικού (π.χ. περιοδικό μόδας, αθλητικό περιοδικό, ποδοσφαιρικό περιοδικό)
συχνότητα δημοσίευσης συχνότητα Η συχνότητα δημοσίευση τους περιοδικού (π.χ. εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερο, μηνιαίο)
κυκλοφορία
εκδότης εκδότης Το είδος του περιοδικού (π.χ. περιοδικό μόδας, αθλητικό περιοδικό, ποδοσφαιρικό περιοδικό)
πληρωμένη κυκλοφορία
απλήρωτη κυκλοφορία
συνολική κυκλοφορία
ιδρυτής ιδρυτής Ο ιδρυτής του περιοδικού.
ημερομηνία ίδρυσης ή δημιουργίας ίδρυση Η ημερομηνία ίδρυσης του περιοδικού. Σε περίπτωση που το περιοδικό έχει επανιδρυθεί και αναγράφονται δύο ή περισσότερες ημερομηνίες στην ιδιότητα αυτή, η παλαιότερη ημερομηνία θα πρέπει να είναι σε ταξινόμηση «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτή.
ημερομηνία διάλυσης ή παύσης λειτουργίας κλείσιμο Η ημερομηνία κλείσιμο του περιοδικού.
πρώτη ημερομηνία
τελική ημερομηνία
τελευταίος αριθμός
εταιρεία
χώρα προέλευσης έδρα Η χώρα στην οποία εκδίδεται το περιοδικό. Σε περίπτωση που για ένα περιοδικό έχει αλλάξει η χώρα (π.χ. πριν ήταν Γιουγκοσλαβία και τώρα είναι Κροατία) και στην ιδιότητα αυτή αναγράφονται όλες οι χώρες, η σύγχρονη χώρα θα πρέπει να είναι σε «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτή.
έδρα έδρα Η έδρα (π.χ. πόλη, χωριό, δήμος, περιοχή, προάστιο) του περιοδικού. Σε περίπτωση που το περιοδικό έχει μεταφέρει την έδρα του και στην ιδιότητα αυτή αναγράφονται όλες οι περιοχές, η τρέχουσα περιοχή θα πρέπει να είναι σε «προτιμώμενη βαθμίδα» για να εμφανίζεται μόνο αυτή.
γλώσσα γλώσσα του έργου Η γλώσσα έκδοσης του περιοδικού.
επίσημος ιστότοπος ιστοσελίδα Η ιστοσελίδα του περιοδικού. Πρέπει να αναγράφεται όλη η διεύθυνση.
issn ISSN Η ιστοσελίδα του περιοδικού. Πρέπει να αναγράφεται όλη η διεύθυνση.
αναγνωριστικό Facebook facebook Ο επίσημος λογαριασμός facebook του περιοδικού. Πρέπει να αναγράφεται το κείμενο μετά το κείμενο http://www.facebook.com/.
όνομα χρήστη στο Twitter twitter Ο επίσημος λογαριασμός twitter του περιοδικού. Πρέπει να αναγράφεται το κείμενο μετά το κείμενο http://twitter.com/.
όνομα χρήστη στο Instagram instagram Ο επίσημος λογαριασμός instagram του περιοδικού. Πρέπει να αναγράφεται το κείμενο μετά το κείμενο http://www.instagram.com/.
ID καναλιού στο YouTube youtube Ο επίσημος λογαριασμός youtube του περιοδικού. Πρέπει να αναγράφεται το κείμενο μετά το κείμενο http://www.youtube.com/channel/.
προφίλ στο LinkedIn linkedin Ο επίσημος λογαριασμός linkedin του περιοδικού. Πρέπει να αναγράφεται όλη η διεύθυνση.
κατηγορία στα Commons Η κατηγορία που περιλαμβάνει αρχεία σχετικά με το περιοδικό στα Wikimedia Commons. (Δεν υπάρχει χειρόγραφη παράμετρος στο πρότυπο. Εισάγεται μόνο μέσω wikidata).

Χρήση χωρίς εικόνα

Επεξεργασία
{{Κουτί πληροφοριών περιοδικού}}

Χρήση με λογότυπο και εικόνα

Επεξεργασία
{{Κουτί πληροφοριών περιοδικού
| λογότυπο          =
| πλάτος λογότυπου      =
| λεζάντα λογότυπου     =

| εικόνα περιοδικού     = 
| πλάτος εικόνας περιοδικού = 
| λεζάντα εικόνας περιοδικού = 
}}

Όλες οι παράμετροι

Επεξεργασία
{{Κουτί πληροφοριών περιοδικού
| τίτλος           = <!-- σε περίπτωση που πρέπει να γραφτεί κάποια ονομασία διαφορετική από τον τίτλο του λήμματος -->
| λογότυπο          =
| πλάτος λογότυπου      =
| λεζάντα λογότυπου     =
| εικόνα περιοδικού     = 
| πλάτος εικόνας περιοδικού = 
| λεζάντα εικόνας περιοδικού = 
| συντάκτης         = 
| τίτλος συντάκτη      = 
| πρώην συντάκτης      = 
| συγγραφέας         = 
| φωτογράφος         =
| κατηγορία         = 
| συχνότητα         = 
| κυκλοφορία         = 
| εκδότης          =
| πληρωμένη κυκλοφορία    =
| απλήρωτη κυκλοφορία    =
| έτος κυκλοφορίας      =
| συνολική κυκλοφορία    = 
| ιδρυτής          =
| ίδρυση           =
| κλείσιμο          =
| πρώτη ημερομηνία      =
| τελευταίος αριθμός     =
| τελική ημερομηνία     =
| εταιρεία          = 
| πόλη            =
| χώρα            =
| γλώσσα           = 
| ιστοσελίδα         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| issn            = 
| facebook          =
| twitter          =
| instagram         =
| youtube          =
| linkedin          =
}}