Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Μαθηματικός-επέκταση.