Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Μηχανική-επέκταση.