Πρότυπο:Μη ελεύθερο έμβλημα ενόπλων δυνάμεων

Έμβλημα Αυτό είναι ένα έμβλημα που ανήκει σε στρατιωτικό σχηματισμό, μονάδα ή σχετική υπηρεσία και ενδεχομένως υπόκειται σε περιορισμούς χρήσης από τρίτους. Πιστεύεται ότι τέτοια εμβλήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται στη Βικιπαίδεια σε λήμματα για τους συγκεκριμένους στρατιωτικούς σχηματισμούς ή μονάδες δεδομένου ότι εξυπηρετούν την οπτική αναγνώριση του εν λόγω στρατιωτικού σχηματισμού ή μονάδας και δεν είναι δυνατή σύγχυση για τη σχέση της Βικιπαίδειας με αυτόν. Η χρήση του σε πλαίσια διαφορετικά από τη χρήση του σε ένα λήμμα πιθανόν να τιμωρείται από τον νόμο. Εύλογη χρήση / Στρατιωτικό σήμαΕύλογη χρήση μη ελεύθερου υλικού που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα ή/και άλλους περιορισμούς χρήσης, στο πλαίσιο συγκεκριμένου λήμματος και για συγκεκριμένο λόγο.//el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF:%CE%9C%CE%B7_%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%89%CE%BD