Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Μουσική-επέκταση.