Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Οικολογία-επέκταση.