Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Οικονομικά-επέκταση.