Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Ορυκτά-επέκταση.