Πρότυπο:Παραβίαση copyright/τεκμηρίωση

ΧρήσηΕπεξεργασία

{{Παραβίαση copyright|url= διεύθυνση ιστοσελίδας ή άλλη πηγή από την οποία προέρχεται το κείμενο}} ή

{{Παραβίαση copyright|1= διεύθυνση ιστοσελίδας ή άλλη πηγή από την οποία προέρχεται το κείμενο}}

Παραδείγματα
{{Παραβίαση copyright|url= http://www.example.com/some/page.html}}
{{Παραβίαση copyright|url= άρθρο της εφημερίδας "Πανβικική", 12/2/07, σελ.34}}

Το κείμενο που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα θα πρέπει να αφαιρείται ή να αποκρύπτεται από το άρθρο κατά την τοποθέτηση του προτύπου, για να αποφευχθεί η αναπαραγωγή του σε mirrors της Βικιπαίδειας. Το πρότυπο αποκρύπτει αυτόματα οτιδήποτε είναι μετά από αυτό. Εάν το πρόβλημα αφορά μόνο μια ενότητα, βάλτε </div> στο τέλος της ενότητας που πρέπει να κρυφτεί.

Εάν έχει ξεκινήσει αλληλογραφία με το OTRS του Wikimedia μπορείτε να τοποθετήσετε τον αριθμό του ticket (αναγράφεται στο θέμα του e-mail εφόσον υπάρχει απάντηση από το OTRS), ώστε να πληροφορούνται οι διαχειριστές ότι υπάρχει σχετική συζήτηση και να παρατείνουν την προθεσμία των δέκα ημερών χωρίς να διαγράψουν το άρθρο.

Παράδειγμα
{{Παραβίαση copyright|url= http://www.example.com/some/page.html|ticket=2009050710065642}}