Υπολογισμός παραγοντικού.

Παραδείγματα
  • το {{Παραγοντικό|αριθμός=7}} επιστρέφει 5040
  • για φυσικό λογάριθμο παραγοντικού το {{Παραγοντικό|αριθμός=7|τύπος=ln}} επιστρέφει 8.5251613610654
  • για παραγοντικό φυσικού λογάριθμου το {{Παραγοντικό|αριθμός=7|τύπος=ln!}} επιστρέφει 721.94591014906

Ως μέγιστη τιμή αριθμού είναι αποδεκτή το 170.