Παραγοντοποίηση αριθμών. Χρήση: το {{Παραγοντοποίηση|αριθμός=34574645}} επιστρέφει 5 × 132× 41