{{Βουνό 
|όνομα    =  
|εικόνα   =  
|σχόλιο   =  
|ύψος    = 
|οροσειρά  =  
|αρχιπέλαγος =
|σύμπλεγμα  =
|νησί    =
|ηλικία   =  
|τύπος    =
|ήπειρος   = 
|χώρες    =  
|πλάτος   = 
|N_ή_S    =  
|μήκος    =  
|E_ή_W    =   
|ηφαιστειακό_τόξο/ζώνη =
|τελευταία_έκρηξη =
|πρώτη_ανάβαση =
}}