Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Ποδόσφαιρο-επέκταση.