ΧρήσηΕπεξεργασία

Αυτή η ετικέτα προορίζεται για τοποθέτηση μετά από επικλήσεις σε αόριστες "αρχές" όπως "σοβαροί μελετητές", "ιστορικοί λένε", "μερικοί ερευνητές", "πολλοί επιστήμονες" και παρόμοια. Για παράδειγμα:

Κώδικας Ειδικοί{{ποιος}} συμφωνούν...
Αποτέλεσμα Ειδικοί[ποιος;] συμφωνούν...

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία