Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Ποτό-επέκταση.