Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Προϊστορία-επέκταση.