Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Σεξουαλικότητα-επέκταση.