Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Τσεχία-επέκταση.