Πρότυπο:Υποψήφιο προς προβολή

Cscr-candidate.png
Το παρόν λήμμα είναι υποψήφιο προς προβολή λήμμα. Μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας υπέρ ή κατά της υποψηφιότητάς του.