Πρότυπο:Φυσική-επέκταση
Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Φυσική-επέκταση.