Πρότυπο:Χρήστης ανδρόγυνο

αγ Αυτός ο χρήστης είναι ένα ανδρόγυνο.