Πρότυπο:Χρήστης Linux

Crystal tux.png Αυτός ο χρήστης συνεισφέρει χρησιμοποιώντας Linux.