Πρότυπο:Χρήστης Windows

Windows logo - 2021.svg Αυτός ο χρήστης συνεισφέρει χρησιμοποιώντας Windows.