ca-4 El nivell d'aquest usuari correspon al d'un parlant quasi natiu de català.