Πρότυπο:Χρήστης cpp-2

cpp-2 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε μέτριου επιπέδου C++ προγραμματισμό.