Πρότυπο Αμμοδοχείο
{{asbox
|image   = Crystal Project package graphics.png
| subject  = βιογραφικό λήμμα που αφορά έναν [[Αρχιτέκτονας|αρχιτέκτονα]]
}}
{{asbox/αμμοδοχείο
|image   = Crystal Project package graphics.png
| qualifier  = βιογραφικό
| subject  = έναν [[Αρχιτέκτονας|αρχιτέκτονα]]
}}
{{asbox
|image   = Crystal Project package graphics.png
| subject  = λήμμα που αφορά έναν [[Αρχιτέκτονας|αρχιτέκτονα]]
}}
{{asbox/αμμοδοχείο
|image   = Crystal Project package graphics.png
| subject  = έναν [[Αρχιτέκτονας|αρχιτέκτονα]]
}}