Αυτό το πρότυπο τυπώνει το Διάγραμμα Coxeter-Dynkin.