Το πρότυπο αυτό περιέχει πληροφορίες για τη Γαλλία.

Γαλλική Δημοκρατία
Συντεταγμένες
Top 51.50
Bottom 41.00
Left -5.80
Right 10.00

Δείτε {{Location map}}