ΧρήσηΕπεξεργασία

Metro lines
{{OASA color|M1}} Δείγμα:   00792c
{{OASA color|M2}} Δείγμα:   e32119
{{OASA color|M3}} Δείγμα:   0098d4
{{OASA color|M4}} Δείγμα:   f39800
Railway lines
{{OASA color|P1}} Δείγμα:   ffd700
{{OASA color|P2}} Δείγμα:   00bfff
{{OASA color|P3}} Δείγμα:   00ff00
{{OASA color|P4}} Δείγμα:   696969
{{OASA color|P5}} Δείγμα:   9400d3
Tram lines
{{OASA color|T}} Δείγμα:   83b81a
{{OASA color|T3}} Δείγμα:   0098d4
{{OASA color|T4}} Δείγμα:   e32119
{{OASA color|T5}} Δείγμα:   83b81a
{{OASA color|T6}} Δείγμα:   83b81a
{{OASA color|T7}} Δείγμα:   83b81a
{{OASA color|S}} Δείγμα:   ffd300
{{OASA color|#default}} Δείγμα:   999999

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία