Χρήση Επεξεργασία

{{OEIS|id=A007318}}

ή

{{OEIS|A007318}}
Παράμετρος

Η παράμετρος id είναι ο δείκτης στην ιστοσελίδα της εγκυκλοπαίδειας.

Αν χρειάζεται να εμφανιστεί μόνο σύνδεσμος χωρίς συνοδευτικό κείμενο:

{{OEIS link|id=A007318}}

ή

{{OEIS link|A007318}}

Παράδειγμα Επεξεργασία

Τυπικά ακολουθεί μια σειρά αριθμών, για παράδειγμα:

2, 3, 5, 7, 11, ... (ακολουθία A000040 στην OEIS)