Η Πρώτη Δυναστεία της Ουρ διήρκεσε 177 έτη και χρονολογείται από το 2.600 - 2.423 π.Χ. περίπου. Κέρδισε την εξουσία της περιοχής από τη Δεύτερη Δυναστεία της Κις.

Στη διάρκεια τής διακυβέρνησης τών βασιλέων της πρώτης δυναστείας τής Ουρ, η πόλη ήταν σε διαρκείς πολέμους με την Ουρούκ και την Κις, για τον έλεγχο της Νιππούρ. Έτσι εξασθένισαν, και τελικά μια ξένη δυναστεία, τής Ελαμικής πόλης - κράτους Αβάν έθεσε τέλος στην πρώτη δυναστεία της Ουρ. Μετά το τέλος της πρώτης δυναστείας, ακολούθησαν για την πόλη οι σκοτεινοί αιώνες της Δεύτερης Δυναστείας της Ουρ έως την Τρίτη Δυναστεία της Ουρ. (1)

Βασιλείς της Πρώτης Δυναστείας της Ουρ Επεξεργασία

  • Α-Ανί-Παδά (περίπου 2.525 - 2485 π.Χ.) Γιος τού Μες-Ανί-Παδά.
  • Μεσκιαγκνούνα (περίπου 2485 - 2450 π.Χ.) Γιος και διάδοχος τού Μες-Ανι-Παδά, έχασε πάλι τη Νιππούρ από τον Γκιλγκαμές. Μια ταμπλέτα αφιέρωσης της συζύγου του είναι η παλαιότερη (Σημιτική) βασιλική επιγραφή Ακκαδίων τής Σουμερίας.
  • Ελουλού (Ελιλί) (περίπου 2445 π.Χ.) Μερικές μεταφράσεις συλλαβίζουν το όνομα Ελιλί.
  • Βαλουλού (Βαλιλί) (Περίπου 2440 π.Χ.) Μερικές μεταφράσεις συλλαβίζουν το όνομα Balili. Η ισχύς του βασιλείου του θρυμματίστηκε με την κατάκτηση των εδαφών της Ουρούκ και της Λαγκάς, και έπειτα νικήθηκε από το Ελαμιτικό κράτος-πόλη Αβάν.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • (1) Κόρπους Νο 5: σ. 49