Το πτηνοκτόνο είναι οποιαδήποτε ουσία (συνήθως ένα χημικό) που χρησιμοποιείται για να σκοτώσει πουλιά.[1][2]

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται η στρυχνίνη, το DRC-1339 (υδροχλωρική 3-χλωρο-4-μεθυλανιλίνη), το CPTH (3-χλωρο-p-τολουιδίνη), και το Αβιτρολ (4-αμινοπυριδίνη). Επίσης, η χλωραλόζη. Στο παρελθόν, έχουν χρησιμοποιηθεί συμπυκνωμένα σκευάσματα παραθείου σε πετρέλαιο diesel με εναέριο ψεκασμό πάνω στις αποικίες φωλιάσματος των πουλιών.[3]

Παραπομπές Επεξεργασία