Πυρήνας αντιδραστήρα

Με τον όρο πυρήνας αντιδραστήρα ή πυρήνας αντιδραστήρος χαρακτηρίζεται το κεντρικό τμήμα η λεγόμενη "καρδιά" του πυρηνικού αντιδραστήρα όπου συντελούνται οι αντιδράσεις σχάσης.

Ο πυρήνας αντιδραστήρα περιέχει το πυρηνικό καύσιμο, τις ρυθμιστικές ράβδους και τον πυρηνικό επιβραδυντή.