Η Μάχη της Πολτάβα, μωσαϊκό του Mikhail Lomonosov, 1717.