Άνοιγμα κυρίου μενού
  • Των εν Νικοπόλει (Αρμενίας) αγίων 45 Μαρτύρων (†319), των και προκρίτων της πόλεως
  • Γεωργίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (†11ος αι.)
  • Σύναξις πάντων των Βατοπαιδινών Αγίων
  • Μαρτύρων Τιθόη, Βιάνορος, Σιλουανού και Απολλωνίου του εκ Σάρδεων
  • Γρηγορίου επισκόπου Άσσου
  • Των Αγίων Μυρίων της Νιτρίας
  • Σύναξη Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου
  • Οσίου Αντωνίου