• Των αγίων και δικαίων Προπατόρων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
  • Αγίου Ιωάννου επισκόπου Ζιχνών
  • Μαρτύρων Αειθαλά και Ακεψεή
  • Τερεντίου, Βικεντίου, Αιμιλιανού και Βεβαίας
  • Βαρσαβά και Μείρακος
  • Οσίων Δανιήλ του εν Βοσπόρω και Λουκά πρεσβυτέρου (†970-980), του Ευτροπιώτου, των Στυλιτών
  • Λεοντίου του εν Αχαΐα
  • Νόμων των εν Κύπρω, των θαυματουργών
  • Πέτρου ασκητού και Ακεψιμά
  • Νίκωνος του Ξηρού
  • Νικηφόρου αυτοκράτορος, του Φωκά