• Μαρτύρων Αντωνίνης και Ιωάννου του στρατιώτου
  • Οσίων Αρσενίου, Ονούφριου του Αιγυπτίου (†δ΄αι.) και Πέτρου του εν Άθω
  • Οσίου Ζήνωνος, επισκόπου Κυρήνειας
  • Ιουλιανού του εις τα Λίβα
  • Τριφυλλίου επισκόπου Λευκωσίας
  • Ευλογίου πατριάρχου Αντιοχείας και Αρσενίου του Ρώσου
  • Νεομάρτυρος Ιωάννου
  • Οσιομάρτυρος Συνεσίου
  • Βενεδίκτου του Νέου
  • Τιμοθέου του Νέου
  • Παύλου του Νέου