• Ανακομιδή λειψάνων Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού (874)
  • Πουπλίου επισκόπου Αθηνών († β΄αι.)
  • Ιερομάρτυρος Μαρίου επισκόπου Σεβαστείας
  • Μαρτύρων Αβίβου του Αιγυπτίου, Αφρικανού, Πουπλίου, Τερεντίου και Χριστίνης της εκ Περσίας
  • Μαρτύρων Αλεξάνδρου, Διονυσίου και Φρόντωνος
  • Οσίας Ευφρασίας
  • Οσιομάρτυρος Θεοκτίστου