• Οσιομάρτυρος Φεβρωνίας (†304)
  • Οσίων Ευτροπίας, Λεωνίδος και Λιβύης
  • Μάρτυρος Ορεντίου και των αδελφών αυτού Έρωτος, Κυριάκου, Λογγίνου, Φαρνακίου, Φιρμίνου και Φίρμου
  • Νεομάρτυρος Προκοπίου του εν Σμύρνη μαρτυρήσαντος (†1810)
  • Νεομάρτυρος Γεωργίου του εξ Ατταλείας και εν Κρήνη Μικράς Ασίας μαρτυρήσαντος (†1823)
  • Οσίου Διονυσίου, κτίτορος της ιεράς Μονής Προδρόμου, του εκ Καστοριάς και Δομετίου του πνευματοφόρου, των εν Άθω
  • Οσίου Σίμωνος
  • Μαρτυρίου επισκόπου
  • Μεθοδίου Νίβρητος Καινουργίου, του εν Γορτύνη
  • Δαβίδ (Πέτρου) και Ευφροσύνης (Φεβρωνίας), δουκών των Ρώσων