• Προφήτου Βαρούχ
  • Μάρτυρος Αλεξάνδρου
  • Μαρτύρων Αλφειού και Ζωσίμου
  • Ευσταθίου του Ρωμαίου και Καλλινίκου
  • Ηλιοδώρου, Μάρκου του ποιμένος, Νέωνος, Νίκωνος, Αλεξάνδρου
  • Οσίων Χαρίτωνος ομολογητού (†350), Αυξεντίου και Νεοφύτου του Εγκλείστου των εν Κύπρω