• Οσίου Γερασίμου του εν Ιορδάνη (†475)
  • Μαρτύρων Παύλου και Ιουλιανής, των αυταδέλφων (†273)
  • Ακακίου, Κοδράτου και Στρατονίκου των από δημίων
  • Γρηγορίου, επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου
  • Αδριανού
  • Οσίου Γρηγορίου, επισκόπου Άσσου
  • Οσίου Γερασίμου του εκ Ρωσίας
  • Βασιλείου, βασιλέως Ροστώβ της Ρωσίας
  • Οσιομαρτύρων Βασιλείου και Ιωάσαφ
  • Δανιήλ του πρίγκηπος
  • Μετακομιδή των λειψάνων του αγίου Βιασεσλάβου του Πρίγκηπος