• Οσίου Σισώη του Μεγάλου (†429) και Σισώη Οσίου
  • Ιερομάρτυρος Αστίου επισκόπου Δυρραχίου
  • Μαρτύρων Λουκίας της παρθένου και Ρήξου (†301) και των συν αυτοίς Ανατολίου, Αντωνίνου, Αντωνίου, Απάμου, Απολλώνιου του γερουσιαστού, Βίκτωρος, Διόδωρου, Δίωνος, Κοττυίου, Λυκία, Λυσίου, Νέα, Όωνος, Παππιανού, Παπικού, Σατίρου, Σερίνου
  • Φιλήμονος, Αρχίππου και Ονησίμου
  • Αλεξάνδρου και Επιμάχου
  • Μάρτυρος Βασιλείου και των συν αυτώ 70, των εν Σκυθουπόλει
  • Οσιομάρτυρος Κυρίλλου (†1566), του εκ Θεσσαλονίκης
  • Μετακομιδή Λειψάνων Οσίου Ευδοκίμου
  • Εγκαίνια Ναού Ιερομάρτυρα Στεφάνου
  • Εύρεση λειψάνων Αγίας Ιουλιανής